Anglistyka – jakie są po niej perspektywy pracy?

Prace magisterskie z Anglistyki wspaniale rozwijają. Szczególnie łatwo je się pisze, jeśli wiemy, że po ukończeniu studiów mamy bardzo dobre perspektywy. W poniższym artykule pokazane zostaną przykładowe perspektywy dla absolwentów Anglistyki.

Anglista może być świetnym nauczycielem, zarówno w szkole prywatnej, jak i publicznej. Może on również założyć swoją własną szkołę nauki języka angielskiego.  Pewnie ta ostatnia opcja jest największym marzeniem wielu studentów Anglistyki.

Anglista zawsze może zrobić odpowiednie uprawnienia i zostać tłumaczem przysięgłym. Jest to pewna, bardzo dobrze opłacana praca, która wymaga naturalnie doskonałej znajomości angielskiego.

Anglista może pracować w wielu innych branżach, gdzie biegła znajomość angielskiego jest wymagana. Przykładem takiej branży jest spedycja. O wiele łatwiej jest nauczyć anglistę logistyki, niż sprawić by logistyk biegle władał angielskim.

W rekrutacji na wiele stanowisk jedynym wymaganiem jest biegła znajomość angielskiego.  Anglista można zawsze przyuczyć odpowiedniej wiedzy informatycznej, produktowej bądź sprzedażowej.  Angliści pracują więc w bankach jako np. doradcy finansowi. Pracują też jako doradcy klienta w rozmaitych firmach handlowych.

Polska wymiana handlowa z innymi krajami dynamicznie się zwiększa. Angielski to obecnie język globalny. Jego nieznajomość w biznesie jest postrzegana jako kalectwo. Wraz z dynamicznym rozwojem polskiej gospodarki, zwiększać się będzie popyt na osoby władające angielskim oraz innymi językami.

Opcji pracy dla anglisty jest całe spektrum. Ogólnie nie byłoby, gdyby anglista miał również dodatkowe umiejętności  takie jak np. kompetencje informatyczne. Dzięki temu miałby on bogatsze spektrum możliwości zawodowych.  Informatyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się branżą w Polsce. Warto o tym pomyśleć.

Prace magisterskie z Anglistyki, czy coś gwarantują?

Prace magisterskie z Anglistyki, powinny  prezentować doskonałą znajomość języka angielskiego. Nie przygotowują one do pracy zawodowej. Ogólnie to trzeba cały czas być gotowym na podejmowanie różnych wyzwań. Rynek pracy obecnie szybko się zmienia. Internet zmienia rozmaite profesje. Mądry anglista wie, że trzeba się ciągle dostosowywać do zmieniających się wymogów pracy. Anglistyka jest wspaniałym kierunkiem, który daje wiele interesujących możliwości.

Dodaj komentarz