Certyfikaty z języka angielskiego – opis

Pisanie prac licencjackich i magisterskich z anglistyki to dla studentów spore wyzwanie. Jeśli znasz biegle język angielski, to zawsze możesz pomyśleć o zdaniu certyfikatów z języka angielskiego. W poniższym tekście przedstawimy rozmaite certyfikaty z tego właśnie języka. Ich posiadanie może być bardzo ciekawym potwierdzeniem kompetencji.

First English Certyficate (od 2015 roku to Cambridge English Certyficate) jest jednym z najpopularniejszych egzaminów z angielskiego. Potwierdza on znajomość języka angielskiego na poziomie średnio- zaawansowanym. Konkretnie mowa tutaj o poziomie B2, czyli upper intermediate według skali Rady Europy. Certyfikat ten jest czymś pomiędzy podstawowym certyfikatem Cambridge, czyli Preliminary(PET), a certyfikatem Cambridge English Advanced (CAE). Jest on bardzo popularny wśród polskich pracodawców.

Zdanie tego certyfikatu przynajmniej w 60% jest potwierdzeniem, że dana osoba posługuje się pisanym oraz mówionym angielskim na poziomie, używanym w pracy, ośrodkach akademickich oraz w codziennym życiu. Uzyskanie tego certyfikatu zwalnia z konieczności zdawania matury z języka angielskiego.

Kolejny bardzo popularny certyfikat to Certyficate in Advanced English. Jest on bardziej prestiżowy niż FCE, ponieważ zdanie go jest o wiele trudniejsze. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Poza tym, wraz z odpowiednim podbudowaniem pedagogicznym, uprawnia on do prowadzenia lekcji w szkołach. Certyfikat ten jest honorowany przez renomowane korporacje oraz polskie urzędy.

Poza tymi certyfikatami zawsze można zdać certyfikaty mniej popularne. Nie zmienia to faktu, iż one również potwierdzają dane poziomy znajomości języka angielskiego. Zawsze można zdać, któryś z certyfikatów TELC.

Egzaminy te bazują na skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference). Certyfikaty TELC można zdać na każdym poziomie znajomości języka angielskiego. Od poziomi A1 do poziomu C2. Egzaminy TELC tematycznie skupiają się na rozmaitych dziedzinach życia i starają się one zbadać umiejętności komunikowania się danej osoby w języku obcym.

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z anglistyki, a certyfikaty.

Pisanie prac licencjackich i magisterskich z anglistyki jest z pewnością doskonałą okazją do rozwinięcia swoich umiejętności językowych. Posiadanie certyfikatów językowych, oczywiście tych bardziej prestiżowych może w życiu bardzo pomóc. Jeśli masz te certyfikaty oraz zaliczone studia z filologii angielskiej, to wówczas nikt nie będzie kwestionował Twoich najwyższych kompetencji w zakresie języka angielskiego.

Dodaj komentarz